Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (TriggerFinger)

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Dr. Ζήνων Κόκκαλης Επίκ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής.png

Dr. Ζήνων Θ. Κόκκαλης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Τι είναι ο Εκτινασσόμενος Δάκτυλος;
O Εκτινασσόμενος Δάκτυλος είναι μια κατάσταση που προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και αίσθηση κλειδώματος όταν ο ασθενής κάμπτει και εκτείνει το δάχτυλο. Η κατάσταση είναι επίσης γνωστή ως «Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα». Ο παράμεσος και ο αντίχειρας επηρεάζονται συχνότερα, αλλά μπορεί να συμβεί και στα άλλα δάκτυλα. Όταν εμπλέκεται ο αντίχειρας, η κατάσταση ονομάζεται “triggerthumb”. Ο μηχανισμός πρόκλησης της Στενωτικής Τενοντοελυτρίτιδας είναι μια ατραυματική κατάσταση που σχετίζεται με τη δημιουργία όζου (nodule) στον τένοντα που δεν επιτρέπει την ομαλή κίνησή του μέσα από τα ινώδη δακτυλικά τενόντια έλυτρα (pulleys). Το pulley στη βάση του δακτύλου ονομάζεται «pulley Α1». Αυτό το pulley εμπλέκεται συχνότερα στη παθολογία του triggerfinger (Εικόνα).


Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες (3:1) και συνήθως μεταξύ 5ης και 6ης δεκαετίας. Το κυρίαρχο άκρο είναι πιο επιρρεπές λόγω υπέρχρησης. Πρώτος σε συχνότητα προσβάλλεται ο αντίχειρας (triggerthumb), δεύτερος σε συχνότητα ο παράμεσος και ακολουθούν μέσος, δείκτης και μικρός. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν ο σακχαρώδης διαβήτης καθώς και άλλες μεταβολικές και ρευματικές παθήσεις. Επιπλέον, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και οι έντονες χειρωνακτικές εργασίες που απαιτούν συχνή κάμψη των δακτύλων σχετίζονται με την εμφάνιση της βλάβης.

Διάγνωση Εκτινασσόμενου Δακτύλου
Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην χαρακτηριστική κλινική εικόνα.Οι ασθενείς εκφράζουν ότι το δάκτυλό του «μαγκώνει» σε θέση κάμψηςκαι απελευθερώνεται μετά από λίγο αυτόματα, παράγοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο «αναπήδησης». Στην κλινική εξέταση ζητούμε από τον ασθενή να πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες, ενεργητικές κινήσεις κάμψης – έκτασης ενόσω ο εξεταστής απομονώνει το πάσχον δάκτυλο – σταθεροποιώντας τα υπόλοιπα. Τα συμπτώματα αναπαράγονται με αυτό τον χειρισμό.

Θεραπεία Εκτινασσόμενου Δακτύλου
Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ξεκούραση, επιθέματα πάγου και εγχύσεις κορτικοειδών που δρουν μειώνοντας το οίδημα. Χειρουργικά, γίνεται διάνοιξη του pulley που σχετίζεται με τη στενωτική μοίρα. Συχνότερα διανοίγεται το pulley A1 καθώς η διόγκωση ανιχνεύεται κεντρικότερά του.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι