Άρθρα

ΠαθήσειςΑγκώνας

Αρθρίτιδα Αγκώνα

Η αρθρίτιδα του αγκώνα κατά κανόνα είναι δευτεροπαθής και μπορεί να οφείλεται κυρίως σε ρευματοειδή αρθρίτιδα
ΠαθήσειςΑγκώνας

Επικονδυλίτιδα Αγκώνα

Η επικονδυλίτιδα του αγκώνα, είναι μια πάθηση που εμφανίζεται, λόγω τραυματισμού ή καταπόνησης του αγκώνα.
ΠαθήσειςΑγκώνας

Ωλένια Νευρίτιδα

Η ωλένια νευρίτιδα είναι μια πάθηση του αγκώνα, η οποία προκαλείται από παγίδευση, ερεθισμό και πίεση του ωλένιου νεύρου.
ΠαθήσειςΑγκώνας

Κατάγματα Αγκώνα

Ο αγκώνας είναι μια μεγάλη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος, που αποτελείται από τρία μέρη