Άρθρα

ΠαθήσειςΑγκώνας

Ωλένια Νευρίτιδα

Η ωλένια νευρίτιδα είναι μια πάθηση του αγκώνα, η οποία προκαλείται από παγίδευση, ερεθισμό και πίεση του ωλένιου νεύρου.